Штраф за уточнюючий розрахунок 1дф

Виправлення помилок в 1-ДФ : уточнюючий розрахунок 1ДФ, новий звітний

Виправлення помилок в 1-ДФ регулюється порядком №4 (розділом IV), раніше, в 2014 році — порядком №49 .

Коригування наданого та прийнятого 1-ДФ проводиться на підставі виявлених податковим агентом помилок або повідомлень про помилки, виявлені органoм ДПС.

Згіднo п.4.4 Порядку «звітний новий» та уточнюючий розрахунок 1ДФ мають однаковий порядок заповнення.

Додатково: Скaчайте довідник по 1-ДФ

При необхідності проведення коригувань форми 1-ДФ до закінчення терміну її надання представляється новий звітний 1ДФ.

Уточнюючий розрахунок 1ДФ представляється при необхідності проведення коригувань форми 1ДФ після закінчення терміну її надання. Уточнююча 1-ДФ може надаватися як за звітний період, тaк і зa попередні періоди.

У обох випадках для виправлення помилки необхідно представляти інформацію лише по уточнюваних (що виправляються) рядках і реквізитах. При цьому вказується інформація, яку необхідно виключити, а також інформація, яку необхідно включити в 1-ДФ для виправлення помилки. Розглянемо окремо уточнення двох розділів форми.

Про виправлення помилок в розділі І форми

Для цього в графі 9 вказується «1» — на виключення рядка або «0» — на введення рядка.

 • Для вилучення помилкового рядка з введеної інформації потрібнo повторити всі графи цього рядка і в грaфі 9 поставити «1» (що означає вилучення рядка).
 • Для введeння нового абo пропущеного рядка потрібно повніcтю заповнити всі її грaфи і в графі 9 поставити «0» (що означає введення нового рядка).
 • Щоб замінити один помилковий рядок на інший, треба вилучити помилкову інформацію і ввести правильну, тобтo повністю заповнити два pядки, в одному з якиx вилучається раніше внесена інформація, а в другу вноситься правильна інформація. В цьому випадку в першому рядку в гр. 9 вказується «1» — рядок вилучається, а в другий — «0» — рядок вводиться.

Дивіться також: Питання, що часто ставляться про Форму №1ДФ > > >

Додатково: вебінар про виправлення помилок у т.ч. за нашою темою:

Про виправлення помилок в розділі ІI форми

Процес уточнень в розділі II дещо відрізняється, бо використовується не графа 9, а спеціально передбачені рядки.

01) у підрозділі «Оподаткування процентiв» потрібно:

для виключення помилкового рядкa у pядку «Оподаткування процентів — виключeння**» повторити всі грaфи помилкового рядка, a в pядку «Оподаткування процентів» відобрaзити правильну інформацію;

02) y підрозділi «Оподаткування виграшів (призiв) y лотерею» потрібно :

для виключення помилкового рядкa y pядку «Оподаткування виграшів (призів) y лотеpею — виключення***» повторити всi графи помилкового рядка, a в рядкy «Оподаткування виграшів (пpизів) y лотерею » відобразити правильну інфоpмацію;

03) y підpозділi «Військовий збір» требa:

для виключення помилкового pядка з попередньо введенoї інформації у рядкy «Військовий збір — виключення****» повторити всі грaфи помилкового рядкa, a в рядкy «Військовий збір» відобрaзити правильну інформацію.

Виправлення помилок в 1ДФ за минулі періоди, проводиться лише шляхом представлення уточнюючих розрахунків за такі періоди. Не дивлячись на те, що п.50.1 cт.50 ПKУ передбачає два способи виправлення помилок, допущених в ранішe представленій податковій звітності (шляхом представлення уточнюючого розрахунку або у складі податкової звітності за будь-якою подальший звітний період, протягом якого ці помилки були виявлені самостійно), форма № 1ДФ не передбачає можливості виправляти помилки попередніх періодів в податковому розрахунку за звітний період, адже в ній відсутні окремий реквізит або графа, де можна було б вказувати період, за який здійснюється виправлення помилки в 1ДФ. А за відсутності такої інформації сума доходу, що вказується податковим агентом з метою виправлення помилки за минулий період, буде врахована в ДПІ, як сума доходу звітного періоду. Враховуючи «вилку» ставок ПДФО у минулі роки (тобто 15% і 17%), це може мати негативні наслідки для податкових агентів.

Додатково: Популярні питання / відповіді про ПДФО > > >

У випадку якщо в результаті перерахунку, здійснюваного відповідно дo пп. 169.4.2 cт.169 ПКУ, працедавець виявляє недоплату або переплату НДФЛ, то представляти уточнення 1-ДФ не потрібно. Адже згідно з п.4.1 Порядка N1020 коригування в податковому розрахунку необхідно здійснювати на підставі:

 • самостійно виявлених податковими агентами помилок;
 • повідомлень про помилки, виявлені податковим органом.

Підпунктом 169.4.4 cт.169 ПКУ передбачено, що сума недоплати, виявлена за результатами перерахунку, стягується працедавцем за рахунок суми будь-якогo оподатковуваного доходу (після йогo оподаткування) зa відповідний місяць, а в рaзі недостатності суми такого доходу — зa рахунок доходів наступних місяців, дo повного погашення суми тaкої недоплати. Тобтo податкові зобов’язання, що виникають за результатами перерахунку, є податковими зобов’язаннями того періоду, в якому (а не за який) вони виявлені.

Порядок заповнення як звітного нового що так і уточнюючого податкових розрахунків досить добре прописаний для помилок, які пов’язані з наданням інформації, відображеної безпосередньо в таблиці податкового розрахунку (графи 2—8).

Але в порядку № 1020 не сказано, яким чином виправити помилку, яка допущена в «шапці» податкового розрахунку, зокрема в кількості осіб, що працювали в штаті [ Додатково: добірка Штатний розпис] або по цивільно-правових договорах.

Вочевидь така помилка не впливає ані на суму податкових зобов’язань по НДФЛ, ані на інформацію про суми доходу, нарахованого (сплаченого) нa користь платників податків, ні на суми нарахованого і утриманого з них податку. Таку помилку виправити шляхом представлення уточнюючого розрахунку технічно неможливо. Але якщо помилка виявлена до закінчення граничного терміну представлення форми 1-ДФ і є можливість надати новий звітний розрахунок, то потрібно це зробити.

Додатково дивіться: Перевірки Держпраці

Були випадки, коли ГНИ намагалися штрафувати платників податків за виправлення помилок в 1ДФ. Судова практика через деякий час стала на бік платників податків. Детальніше дивіться на сторінці Штраф за 1-ДФ.

З цього приводу є:

02) Лист ДФС № 20232/5/. -16 вiд 23.11.2016 — штрафи пpи самостійному виправленні помилок у Формі 1-ДФ.

03) Виправлення помилок у №1ДФ (плюс чотири приклади заповнення).

Дивіться також тематичні добірки:

Звіт 1ДФ / Отчет 1ДФ

ПДФО / НДФЛ

Єдиний соціальний внесок / Единый социальный взнос

Військовий збір / Военный сбор

Індексація зарплати / Индексация зарплаты

Ще сторінки за темами Уточнюючий розрахунок 1ДФ, звітна нова 1-ДФ, помилки :

Виправлення помилок у формі № 1ДФ (Редакція від 12 ТРАВНЯ 2016)

by admin · Травень 18, 2016

Єдина справжня помилка — не виправляти своїх минулих помилок, як уважав Конфуцій. Про виправлення помилок, допущених у Податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затвердженому наказом Мінфіну від 13.01.2015 р.№ 4 (далі — форма № 1ДФ), чи варто це робити та які санкції загрожують — розповімо в матеріалі

Механізм виправлення помилок

Для тих податкових агентів, котрі виявили помилки в раніше поданому звіті, нагадаймо нормативно встановлений механізм коригування показників форми № 1ДФ і продемонструймо порядок його застосування під час усунення найпоширеніших помилок.

Оскільки форма № 1ДФ, відповідно до п. 46.1 ПКУ, належить до податкових декларацій, то виправлення помилок можна було б проводити в порядку, передбаченому п. 50.1 ПКУ для податкових декларацій. Тобто чи подати уточнюючий розрахунок з одночасною сплатою 3%-вого штрафу, чи зазначити відповідні уточнені показники в складі податкового розрахунку за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені, зі сплатою 5%-вого штрафу. Таким чином, можна було б скористатись останнім варіантом, уникнувши подання уточненої звітності, і «непомітно» виправити виявлену помилку чи доповнити відомості про доходи у формі № 1ДФ за наступний звітний період.

Однак п.п. 4.1–4.4 Порядку № 4 допускають виправлення помилок лише шляхом подання:

 • звітного нового податкового розрахунку заформою № 1ДФ, який подається до спливу строку подання звітного розрахунку;
 • уточнюючого податкового розрахунку заформою № 1ДФ, котрий подається після спливу строку подання звітного розрахунку (як за звітний, так і за попередні періоди).

А ось про можливість проведення коригувань за попередні періоди у звітному податковому розрахунку за формою № 1ДФ у порядку заповнення форми № 1ДФ не йдеться. Так само, як не передбачили й механізму відображення в податковому розрахунку форми № 1ДФ відповідних сум фінансових санкцій, установлених п. 50.1 ПКУ: 3% або 5% від суми не сплаченого своєчасно податку з доходів фізичних осіб (далі — ПДФО) залежно від того, чи було подано уточнюючий розрахунок, чи ж проведено коригування у звіті наступного податкового періоду.

Порядок проведення коригувальних записів у формі № 1ДФ

Порядок заповнення звітного нового й уточнюючого податкових розрахунків за формою № 1ДФ однаковий. Він базується на інформації з попередньо поданого звітного розрахунку й містить інформацію лише за рядками та реквізитами, котрі уточнюються. Для обох варіантів у формі № 1ДФ у спеціально відведеному полі вказують звітний період, який підлягає коригуванню, та проставляють відмітку у відповідному полі: «Звітний новий» чи «Уточнюючий».

Під час виправлення помилок дотримуються таких правил із п. 4.4 Порядку № 4.

Другие статьи:  Статья 77 трудового кодекса рф увольнение по собственному желанию

У розділі І форми № 1ДФ:

 • для вилучення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації слід повторити всі графи такого рядка й у графі 9 зазначити «1» (рядок буде вилучено зі звіту, що уточнюється);
 • для введення нового чи пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи, а в графі 9 зазначити «0» (рядок буде введено у звіт);
 • для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно спочатку вилучити помилкову інформацію (повторити графи помилкового рядка та в графі 9 зазначити «1»), а потім увести правильну інформацію (заповнити правильно всі графи рядка, а в графі 9 указати «0»). Тобто слід повністю заповнити 2 рядки, один із яких вилучає попередньо внесену інформацію, а другий — уносить правильну інформацію.

У разі подання уточнюючого податкового розрахунку за формою № 1ДФ і заповнення рядків на вилучення одного помилкового рядка із попередньо поданої інформації та введення нового чи пропущеного рядка підсумковий рядок за графами 3а, 3, 4а та 4 не заповнюється (підкатегорія 103.25 системи «ЗІР»).

У розділі ІІ форми № 1ДФ:

Для вилучення помилкового рядка з попередньо введеної інформації потрібно в рядку:

 • «Оподаткування процентів — виключення**» повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Оподаткування процентів» відобразити правильну інформацію;
 • «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею — виключення***» повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею» відобразити правильну інформацію;
 • «Військовий збір — виключення***» повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Військовий збір» відобразити правильну інформацію.

Нагадаємо

Неподання, подання з порушенням установлених строків, подання не в повному обсязі, із недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, а також суми отриманої оплати від фізичних осіб за товари (роботи, послуги), якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку та/або до зміни платника податку, — тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 510 грн (повторно протягом року — 1020 грн).

Найпоширеніші види помилок

Виокремимо два поширені види типових помилок, які трапляються у формі № 1ДФ:

1) невідповідні реквізити, тобто: реквізити підприємства та відомості про посадових осіб податкового агента; кількість осіб, які працювали за штатом і за цивільно-правовими договорами; № порції; інші реквізити з п. 3.1 Порядку № 4;

2) недостовірні відомості в табличній частині, серед яких:

 • податковий номер фізособи (графа 2);
 • суми нарахованого та виплаченого доходу (графи 3а та 3);
 • сума утриманого та перерахованого податку (графи 4а та 4);
 • ознака доходу (графа 5);
 • інформація про дати прийняття/звільнення найманих працівників (графи 6 та 7);
 • ознака податкової соцпільги (графа 8).

Для випадку, коли виявлено недостовірні реквізити, Порядок № 4 не передбачає особливого механізму для виправлення відомостей шляхом коригування через подання звітного нового чи уточнюючого розрахунку. Тому можна було б стверджувати, що допущені під час заповнення реквізитів форми № 1ДФ неточності не належать до «помилок». Адже відповідно до п. 49.11 ПКУ, якщо платник податку допустив порушення під час заповнення реквізитів, передбачених п. 48.3 ПКУ, то податковий орган зобов’язаний відмовити платнику податків у прийнятті декларації, одночасно надавши письмове повідомлення із зазначенням причин відмови.

Однак ДФС у підкатегорії 103.26 системи «ЗІР» наголосила : якщо в разі подання податковим агентом уточнюючого податкового розрахунку за формою № 1ДФ уточнюються реквізити підприємства, на такого податкового агента накладається штраф у розмірі 510 грн. Очевидно, ця точка зору ґрунтується на тому, що помилка спричинила зміну платника податку (див.п. 119.2 ПКУ).

У разі коли недостовірні відомості містить сама таблична форма, більшість показників спричиняють до викривлення інформації про доходи фізосіб й утриманого податку. Тобто допущені неточності можна кваліфікувати як «помилки», «недостовірні відомості» і «неповний обсяг даних». Отже, за такі порушення податкового агента може бути притягнено до відповідальності за ПКУ.

Відобразимо на прикладах порядок виправлення основних із перелічених помилок.

Приклад

У IІ кварталі 2016 року було виявлено декілька помилок у формі № 1ДФ за І квартал 2016 року та прийнято рішення виправити їх через подання уточнюючого розрахунку (див. фрагмент форми далі). Таким чином, необхідно внести такі корективи.

У розділі І:

 • у рядках 1 та 2 змінити ідентифікаційний номер самозайнятої особи (її дохід було помилково «приписано» іншій особі, код якої було вказано в графі 2 звітного розрахунку за І квартал);
 • рядок 3 доповнити інформацією про дохід самозайнятої особи, який узагалі не було зазначено у звітному розрахунку за І квартал;
 • у рядках 4 та 5 унести корективи до ознаки податкової соціальної пільги найманого працівника (у графі 8 звітного розрахунку не було зазначено коду «01»);
 • у рядках 6 та 7 виправити показники суми виплаченого доходу та суми утриманого й перерахованого податку (у графах 3 та 4 звітного розрахунку за І квартал було вказано помилкові дані).

У розділі ІІ:

 • у рядку «військовий збір» виправити показники граф 3а, 3, 4а та 4 (у р. ІІ Звіту забули відобразити суму доходів у вигляді дивідендів за привілейованими акціями, які також обкладаються військовим збором).

Фрагмент уточнюючого Розрахунку форми № 1ДФ розміщено тут.

Наостанок зазначимо, що ДФС у підкатегорії 103.26 системи «ЗІР» наголосила : у разі самостійного виправлення помилки щодо нарахованої та перерахованої до бюджету суми податку на доходи фізичних осіб, що збільшує суми податкових зобов’язань, до податкових агентів застосовується відповідальність у вигляді штрафу, пені й адміністративна відповідальність.

Однак якщо виправлення помилки зменшує суми податкових зобов’язань, до податкових агентів застосовується відповідальність лише у вигляді штрафу (510 грн). Окрім того, указаний штраф не застосовується у випадках, коли помилки виникли внаслідок проведення перерахунку податкової соціальної пільги чи перерахунку податку, який здійснено у зв’язку з наявністю перехідних виплат, зокрема за час відпустки зі збереженням заробітної плати, перебування платника податку на лікарняному.

Редакція газети
«Інтерактивна бухгалтерія»

Особливості коригування розділу І форми № 1ДФ

Зазвичай податковий агент робить помилки під час заповнення табличної частини форми № 1ДФ щодо:

– податкового номера платника податків;

– суми нарахованого й виплаченого доходу;

– суми утриманого й перерахованого ПДФО;

– інформації про прийняття або звільнення платника податків;

– ознаки податкової соціальної пільги.

Такі помилки є недостовірними відомостями й потребують проведення коригування. Заповнення й проведення коригувань у формі № 1ДФ здійснюють відповідно до Порядку № 4.

Порядок проведення коригувань

Проведення коригувань реквізитів форми № 1ДФ здійснюють відповідно до розд. IV Порядку № 4 на підставі самостійно виявлених податковим агентом помилок, а також на підставі повідомлень про помилки, які виявив контролюючий орган (п. 4.1 розд. IV Порядку № 4).

Виправлення помилок проводять шляхом подання:

 • звітного новогоподаткового розрахунку за формою № 1ДФ, який подають до закінчення строкуподання звітного розрахунку;
 • уточнюючогоподаткового розрахунку за формою № 1ДФ, який подають після закінчення строкуподання звітного розрахунку (як за звітний, так і за попередні періоди).

При цьому заповнення звітної нової й уточнюючої форми № 1ДФ є однаковим. Звітну нову й уточнюючу форми № 1ДФ подають на підставі інформації з попередньо поданої форми, вони містять інформаціюлише за рядками й реквізитами, які уточнюються (див. роз’яснення з розділу 103.25 модуля БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ). Коригування показників розд. I форми № 1ДФ проводять за правилами, установленими п. 4.4 розд. IV Порядку № 4:

 • – для вилучення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації слід повторити всі графи такого рядка й у графі 9 указати “1” (рядок буде вилучено зі звіту, що уточнюється);
 • – для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи, а в графі 9 указати “0” (рядок буде введено до звіту);
 • – для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно вилучити помилкову інформацію (повторити графи помилкового рядка й у графі 9 указати “1”), а потім увести правильну інформацію (заповнити правильно всі графи рядка, а в графі 9 указати “0”). Тобто потрібно повністю заповнити 2 рядки, один з яких вилучає попередньо внесену інформацію, а другий – вносить правильну інформацію.

Під час подання уточнюючого податкового розрахунку за формою № 1ДФ та заповнення рядків для вилучення одного помилкового рядка з попередньо поданої інформації й уведення нового або пропущеного рядка підсумковий рядок по графах 3а, 3, 4а і 4 не заповнюють (див. роз’яснення з розділу 103.25 модуля БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ).

Разом зі звітним новим й уточнюючим податковими розрахунками платник податків має право подати до контролюючого органу пояснення проведених виправлень.

Умова:

Податковий агент виявив помилку в номері облікової картки платника – отримувача доходу за ЦПД після закінчення строку подання форми № 1ДФ за II квартал 2017 р., у зв’язку з чим подав уточнюючу форму № 1ДФ.

Рішення:

У цьому випадку необхідно вилучити рядок із неправильним номером облікової картки й увести новий рядок із правильним номером (див. фрагмент форми № 1ДФ).

Фрагмент форми № 1ДФ

А якщо скористатися сервісом REPORT від ЛІГА:ЗАКОН, усе вийде швидко й легко, ваш уточнюючий звітформи № 1ДФ матиме такий вигляд:

Надійний сервіс для підготовки та подання звітності REPORT від ЛІГА:ЗАКОН – без встановлення й оновлень, з актуальними формами та підказками. Допомагає просто й швидко формувати та подавати звіти, реєструвати податкові накладні. Персональний консультант допоможе працювати в сервісі. Діє одна ліцензія для п’яти підприємств, працює 24/7.

Штрафні санкції

Неподання, подання з порушенням установлених строків, подання не в повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податків та/або до зміни платника податків, – тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 510 грн (п. 119.2 ПКУ).
Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, – тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 грн.
У разі якщо під час подання уточнюючої форми № 1ДФ додаються рядки щодо виплачених доходів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, що не призводить до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку, за якими відсутній обов’язок у фізичної особи щодо подання річної декларації, та не відбувається зміна платника (тобто номер облікової картки платника – отримувача доходу вказано правильно), то штрафні (фінансові) санкції до такого податкового агента не застосовують (див. роз’яснення з розділу 103.26 модуля БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ).
Якщо в уточнюючому розрахунку вилучають помилкову інформацію щодо нарахованого доходу на користь однієї фізичної особи й уводять інформацію щодо іншої фізичної особи, при цьому сума нарахованого та виплаченого доходу не змінюється, тобто вносяться зміни до номера облікової картки платника податку, то до такого податкового агента застосовують відповідальність, передбачену п. 119.2 ПКУ, у вигляді штрафу в розмірі 510 грн (1020 грн, якщо штраф за таке порушення вже накладався протягом року) (див. роз’яснення з розділу 103.26 модуля БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ).
Нагадаємо, що п. 50.1 ПКУ також установлено, що платник податків, який самостійно виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів, зобов’язаний:
– або надіслати уточнюючий розрахунок і до його подання сплатити суму недоплати й штраф у розмірі 3 % від такої суми;
– або відобразити суму недоплати у складі декларації, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання, збільшену на суму штрафу в розмірі 5 % від такої суми.

Другие статьи:  Предварительный договор купли продажи доли в квартире несовершеннолетнего

Однак, якщо після подання декларації за звітний період платник податків подає нову декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання декларації за такий самий звітний період або подає в наступних податкових періодах уточнюючу декларацію в результаті виконання вимог п. 169.4 ПКУ (проведення перерахунку ПДФО), то зазначені штрафи не застосовують (див. роз’яснення з розділу 103.26 модуля БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ).

ПРАВОВИЙ ГЛОСАРІЙ
1. ПКУ – Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.
2. Порядок № 4 – Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затверджений наказом Мінфіну від 13.01.2015 р. № 4.

Автор

Олена Ткаченко
консультант з питань обліку та оподаткування

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

від 23.11.2016 р. N 20232/5/99-99-13-01-01-16

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо застосування штрафу при самостійному виправленні помилок у ф. N 1ДФ і повідомляє таке.

Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 р. N 4 .

Згідно з п. 176.2 п. 176 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати у строки, встановлені ПКУ для податкового кварталу, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку (форма N 1ДФ), а також сум утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише в разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду. Запровадження інших форм звітності з зазначених питань не допускається.

Відповідно до п. 119.2 ст. 119 ПКУ неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку та/або до зміни платника податку, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 510 гривень. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 1020 гривень.

Передбачені цим пунктом штрафи не застосовуються у випадках, коли недостовірні відомості або помилки у податковій звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку виникли у зв’язку з виконанням податковим агентом вимог п. 169.4 ст. 169 ПКУ та були виправлені відповідно до вимог ст. 50 ПКУ.

Відповідальність за порушення правил нарахування, утримання та сплати (перерахування) податків у джерела виплати визначено ст. 127 ПКУ.

Відповідно до п. 127.1 ст. 127 ПКУ ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податків платником податків, у тому числі податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 25 % суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.

Згідно з пп. 169.4.3 п. 169.4 ст. 169 ПКУ роботодавець та/або податковий агент має право здійснювати перерахунок сум нарахованих доходів, утриманого податку за будь-який період та у будь-яких випадках для визначення правильності оподаткування, незалежно від того, чи має платник податку праве на застосування податкової соціальної пільги.

Враховуючи викладене, у разі самостійного виправлення помилки, що призвела до зменшення податкового зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, на суму несвоєчасно сплаченого податку податковим агентом нараховується пеня згідно зі ст. 129 ПКУ.

Крім того, якщо податковий агент самостійно на основі здійсненого перерахунку, що проводився відповідно до п. 169.4 ст. 169 ПКУ, виявляє помилки щодо нарахованого (перерахованого) військового збору та вносить відповідні зміни до податкового розрахунку за формою N 1ДФ, до такого податкового агента застосовується відповідальність згідно з п. 119.2 ст. 119 ПКУ, оскільки перерахунок, передбачений п. 169.4 ст. 169 ПКУ, проводиться виключно для визначення правильності оподаткування податком на доходи фізичних осіб.

Водночас уточнюючий податковий розрахунок подається у разі необхідності проведення коригувань податкового розрахунку після закінчення строку його подання. Такий податковий розрахунок може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди.

Для проведення коригування у ф. N 1ДФ необхідно виключити рядок, в якому була допущена помилка. Для виключення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 9 указати «1» — на виключення рядка.

Після чого для введення нового рядка з відображенням правильної суми податку потрібно повністю заповнити всі його графи і у графі 9 указати «0» — на введення рядка.

Форма № 1ДФ: виправлення помилок

Статті за темою

Цілком зрозумілим є небажання бухгалтерів виправляти помилки у формі № 1ДФ. Бо за це обов’язково оштрафують. Та іноді штрафів можна уникнути. Тож про випадки такого уникнення, а також про те, коли штрафів аж ніяк не позбутися, — тут і зараз

Укотре наголосимо: за подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками форми № 1ДФ підприємству загрожують штрафи від податківців. Та щоб були підстави для їх застосування, такі недостовірні відомості або помилки у зазначеному звіті мають призвести до зміни податкових зобов’язань платника податку та/або до зміни платника податку (п. 119.2 Податкового кодексу України; ПК). Як бачимо, безперечною умовою для застосування штрафів є вплив помилки на зміну розміру податкових зобов’язань або платника податку. Тож коли помилка не стосуватиметься суми податку чи даних платника податку, про штрафи можна забути. Варто не згадувати про них і тоді, коли недостовірні відомості або помилки виникли у зв’язку з проведенням річного перерахунку та були виправлені відповідно до вимог статті 50 ПК.

Ще один випадок незастосування штрафів — коли помилки виправляються до закінчення граничного строку подання форми № 1ДФ (п. 50.1 ПК).

Якщо порушення вчинено вперше, то сума штрафу становитиме 510 грн. За другий і наступні проступки протягом року доведеться платити 1020 грн.

Далі відповімо на конкретні запитання з приводу застосування штрафів.

Підприємство у формі № 1ДФ за І квартал 2015 року неправильно зазначило суму нецільової матеріальної допомоги (у розмірі 1000 грн.) працівника. Чи застосують штрафи до підприємства?

У такому разі підприємство може сміливо подавати уточнюючий розрахунок, не боячись штрафних санкцій. Бо пункт 119.2 ПК передбачає застосування штрафів, якщо помилка призвела до зміни суми податку.

Другие статьи:  Компенсация санаторных путевок

Відповідно до підпункту 170.7.3 ПК нецільова матеріальна допомога, отримана протягом звітного року у розмірі, що сукупно не перевищує 1710 грн. (для 2015 року), не включається до оподатковуваного доходу. Тому в цьому випадку у формі № 1ДФ змінюється лише сума заробітку, отже, штрафів за подання уточнюючого розрахунку не буде.

Підприємство у формі № 1ДФ за ІІІ квартал 2014 року не зазначило суму матеріальної благодійної допомоги на лікування непрацівника підприємства. Чи будуть штрафні санкції за подання уточнюючого розрахунку?

У цьому випадку, на відміну від попереднього, підприємство має сплатити штраф у сумі 510 грн. Пояснимо чому.

Благодійну допомогу на лікування непрацівнику оподатковують ПДФО на загальних підставах. Від оподаткування звільнено лише благодійну допомогу працівникові підприємства (пп. 165.1.19 ПК).

Отже, невідображення суми оподатковуваної благодійної допомоги автоматично призвело до заниження суми ПДФО у формі № 1ДФ. Відповідно, підприємство за подання уточнюючого розрахунку має сплатити штраф.

У формі № 1ДФ підприємство не зазначило дати звільнення з роботи працівника. Чи будуть штрафні санкції при поданні уточнюючого розрахунку?

На наше переконання, штрафів не має бути. Адже така помилка не призвела до зміни платника податку. Зміна даних про платника податку може статися через помилку у графі 2 розділу І форми № 1ДФ. Наприклад, неправильно зазначений податковий номер чи паспортні дані платника податку або взагалі відображення виплати не тій особі точно призведуть до штрафу у розмірі 510 грн. А незазначення дати прийняття на роботу чи звільнення з роботи працівника не змінює платника податку. Відповідно, такі помилки не мають призвести до штрафів.

У формі № 1ДФ за І квартал 2015 року підприємство відобразило дохід працівника від безкоштовного проживання за ознакою доходу 127 замість 126. Чи очікувати на штрафні санкції від податківців за подання уточнюючого розрахунку?

Неправильне зазначення ознаки доходу не призводить ані до перекручення суми податкового зобов’язання з ПДФО, ані до зміни платника податку. Тому відповідь на це питання однозначна — при неправильному зазначенні ознаки доходу штрафів не застосовують.

Нагадаємо, що для виправлення цієї помилки в уточнюючому розрахунку потрібно вилучити рядок із неправильною ознакою доходу. Для цього у графі 9 розділу І форми № 1ДФ слід зазначити «1». А правильні дані, включаючи ознаку доходу, заповнюємо в іншому рядку, проставляючи у графі 9 «0» (п. 4.4 розд. IV Порядку заповнен­ня та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Мінфіну від 13.01.2015 № 4).

Підприємство подає три уточнюючі розрахунки (за І, ІІ та ІІІ квартал 2014 року), в яких змінюється сума ПДФО. Податківці наполягають на сплаті штрафу за кожен такий розрахунок. Чи правомірні дії податківців?

Як це не прикро констатувати, але фахівці ДФС діють поза правовим полем. Пояснимо чому.

Пункт 119.2 ПК установлює штраф за подання з недостовірними відомостями звітності або помилками форми № 1ДФ. Як бачимо, ця норма не конкретизує, чи штрафуватимуть за подання окремого уточнюючого розрахунку. Саме факт подання уточнення буде свідчити про «подання з недостовірними відомостями». Причому байдуже, скільки уточнюючих розрахунків подають одночасно. Тому якщо підприємство одночасно подаватиме кілька уточнюючих розрахунків, то штраф становитиме 510 грн.

У такому випадку перед поданням уточнюючих розрахунків радимо провести «ревізію» вже поданих форм за інші періоди. У разі виявлення помилок і в них можна подати їх одночасно та зекономити на штрафах. Бо якщо спочатку уточнити показники стосовно вже виявлених помилок, а потім подавати протягом року інші уточнюючі розрахунки, — за останні штраф становитиме вже 1020 грн.

Виправлення помилки, що не призвела до заниження суми податку, у звіті 1дф. Чи законний штраф?

Внутрішній аудитор. Консультант з питань податкового та бухгалтерського обліку. Буду радий вашим питанням у коментарях до моїх статей.

У Податковому кодексі є такий собі пункт 119.2, який встановлює відповідальність податкових агентів за порушення правил подання до податкової служби податкового розрахунку за формою 1дф. Вказаний пункт головного податкового документа країни встановлює відповідальність не тільки за неподання або несвоєчасне подання до податкової служби податкового розрахунку за формою 1дф, але і за його подання з недостовірними відомостями.

Мабуть більшість бухгалтерів у своїй практиці стикалися з ситуацією, коли у звіті 1дф була допущена зовсім маленька помилка, яка не призвела до заниження суми податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету. Для виправлення помилки доводиться подавати уточнюючий розрахунок, який не змінює суму податку до сплати, а всього лише виправляє деяку інформацію. Чи застосовується в цьому випадку штраф, передбачений пунктом 119.2 Податкового кодексу? Адже виходить, що у податковому розрахунку, який уточнюється, були вказані недостовірні відомості.

Відповідь на це питання не є однозначною, адже у сфері податкового законодавства, як відомо, є дві позиції – позиція податкової служби та позиція судових органів.

Які помилки у звіті 1дф не призводять до заниження суми ПДФО до сплати?

Якщо говорити загальними фразами, то будь яка помилка, яка не стосується заниження показників у графах 3, 3а, 4 та 4а, не призводить до заниження суми податку на доходи фізичних осіб до сплати до бюджету. Найбільш поширені помилки приблизно наступні:

 1. помилка в ІПН працівника;
 2. неправильна ознака доходу;
 3. відсутність дати прийняття на роботу або дати звільнення;
 4. неправильна ознака податкової соціальної пільги;
 5. завищення показників граф 3, 3а, 4 або 4а, внаслідок чого ПДФО був фактично переплачений;
 6. інші помилки, які не стосуються основної таблиці звіту (кількість фізичних осіб, реквізити підприємства, номер порції, тощо).

З практики можна сказати, що найчастіше бухгалтери помиляються при зазначенні ознаки доходу (що цілком зрозуміло при тому, що цих ознак близько 80). Також бухгалтери дуже часто просто забувають вказувати дату звільнення працівника з роботи.

Чи застосовується штраф за помилки, що не призвели до заниження суми ПДФО до сплати? Податкова служба

Позиція податкової служби з цього питання цілком передбачувана – до податкового агента застосовується штраф за помилки у податковому розрахунку 1дф, які не призвели до заниження суми ПДФО до бюджету. Зокрема, відповідь на аналогічне питання розміщена у Єдиній базі податкових знань на офіційному сайті ДПСУ. Текст відповіді ви можете почитати на форумі за цим посиланням.

Головний аргумент податкової служби дуже сильний, адже він прописаний у самому пункті 119.2 Податкового кодексу, який передбачає відповідальність за подання форми 1дф з недостовірними відомостями або з помилками. У цій статті не було б про що писати, якби не нижченаведене рішення суду, в якому наведені досить цікаві аргументи.

Чи застосовується штраф за помилки у формі 1дф? Рішення суду

Постанова Донецького апеляційного адміністративного суду від 02 жовтня 2012 року по справі №2а/0570/7793/2012. Текст Постанови читаємо на цій сторінці форуму.

Відповідач – податкова служба . Після отримання від платника податків уточнюючих розрахунків до податкового звіту за формою 1дф за 3 та 4 квартали 2011 року (за результатами уточнення, суми ПДФО до сплати залишилися незмінними), податковою службою було проведено камеральну перевірку за результатами якої винесено податкове повідомлення – рішення про застосування штрафних санкцій передбачених пунктом 119.2 ПКУ.

Позивач – підприємство . Право на надання уточнюючих розрахунків надано платникам податків пунктом 50.1 Податкового кодексу. За результатами виправлення бюджет не зазнав втрат, про що зазначено також і в акті перевірки.

Рішення суду . Текст рішення можна почитати за посиланням вище, тому тут не буду наводити цитати. Наведу лише основні, на мою суб’єктивну думку, тези:

Платник податків надав уточнюючі розрахунки самостійно, тобто до проведення перевірки податковою службою.

Згідно пункту 50.1 ПКУ, платник податків зобов’язаний виправити самостійно виявлені помилки у декларації шляхом надання уточнюючого розрахунку або виправлення помилки у поточній декларації.

З аналізу норми статті 109 Податкового кодексу вбачається що податкове правопорушення це діяння яке посягає на важливі для держави суспільні відносини, порушення яких є шкідливим як для держави так і суспільства.

Оскільки, позивачем було своєчасно подано до податкового органу відповідну звітність, самостійно усунуто виявлені помилки, крім того, згідно з висновком податкового органу, бюджет не зазнав втрат, колегія суддів вважає необґрунтованим та недоведеним висновок податкового органу про порушення позивачем вимог податкового законодавства.

Також цікаво те, що суд першої інстанції став на сторону податкової служби.

Висновок. Чи законний штраф за помилки у формі 1дф?

Проаналізувавши це дійсно цікаве судове рішення я можу сказати наступне:

Помилки у звіті 1дф, що не призвели до заниження суми ПДФО до сплати до бюджету – це дійсно порушення податкового законодавства.

Податкова служба не має права застосовувати штраф, передбачений пунктом 119.2 ПКУ, за результатами самостійного виправлення помилок платником податків у звіті 1дф за допомогою уточнюючих розрахунків.

Податкова служба має право застосовувати цей штраф за результатами документальної перевірки, тобто в результаті виявлення цього порушення в ході перевірки.

Звичайно, слід звернути увагу, що податкові інспектори не сильно прислуховуються до судових рішень. Більш суттєвою для них є офіційна позиція головного податкового відомства, яка свідчить не на користь платників податків, які помиляються у звіті за формою 1дф.